Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

In 2022 vindt in onze organisatie een grote wijziging plaats in het aantal werknemers, moet ik dan toch de gegevens van 2021 doorgeven?

Indien in het lopende kalenderjaar een bijzondere situatie plaatsvindt, zoals het starten van een onderneming, een fusie, overname, inkrimping of een sluiting, dan wordt van de hoogte van de loonsom in dat kalenderjaar een schatting gemaakt. De geschatte loonsom wordt als uitgangspunt genomen om de hoogte van de bijdrage te berekenen. Na afloop van dat jaar wordt op basis van de werkelijke loonsom bekeken of een verrekening nodig is.