Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt het als een deel van onze organisatie onder een andere cao valt?

Soms valt een deel van de organisatie niet onder de cao Sociaal Werk, Kinderopvang of Jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld bij scholen en kinderopvang of maatschappelijk werk en thuiszorg. Omdat de cao FCB van toepassing is op alle organisaties die vallen onder de cao’s sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, vallen die andere onderdelen van de organisatie dan niet onder de cao FCB. Voor deze werknemers in dat betreffende onderdeel hoeft u geen loonsomgegevens aan te leveren . Met een ingediende loonstaat en de toelichting bij de indiening kunnen we de juiste bijdrage vaststellen.