Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onze organisatie is gestart in 2022, moet ik dan ook de bijdrage betalen?

Ja, als je personeel in dienst hebt of van plan bent in dienst te nemen, vragen wij je de geschatte loonsom op te geven. Is de loonsom nul euro? Dan geef je dat door. Als achteraf blijkt dat je te veel of te weinig hebt bijgedragen, dan corrigeren we dat zodra de werkelijke gegevens zijn aangeleverd.