Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar vinden we de loonsom van de organisatie?

Je vindt de loonsom op een standaard uitdraai uit je loonadministratiesysteem. Afhankelijk van het systeem dat je gebruikt, wordt dit document de ‘verzamelloonstaat’, ‘cumulatieve loonstaat’ of het ‘cumulatief resultatenoverzicht’ genoemd. De loonsom staat onder ‘loon voor loonheffing’ of ‘fiscaal loon’ of ‘heffingsloon’.