Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waarom moeten we de loonstaat meesturen en wat gebeurt er als we dat niet doen?

Met de loonstaat kan FCB de controle uitvoeren op de juistheid van opgave van de loonsom en de bijdrage vaststellen. Als we geen of geen juiste loonstaat ontvangen en je niet op onze herinneringen reageert, zullen wij de grondslag voor berekening van de bijdrage naar beste vermogen vaststellen. Deze vermeerderen we met een opslag van 30 procent, op grond van het reglement: (de bepalingen uit bijlage II van de cao FCB)