Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de basis voor een naheffing die ons is opgelegd?

Bij het opleggen van de naheffing maken we gebruik van de bij FCB bekende gegevens. Hierbij kun je denken aan de loonsom van een eerder jaar, het aantal fte’s of het aantal medewerkers. Als er bij de berekening gebruik is gemaakt van een loonsom van een eerder jaar, heeft er een indexatie plaatsgevonden op basis van de bij jouw organisatie geldende cao-verhoging.

Indien er geen gegevens bekend zijn, wordt uitgegaan van de gemiddelde loonsom van de betreffende branche. Bij de naheffing geldt een opslag van 30 procent, volgens het reglement (zie bepalingen uit bijlage II van de cao FCB). Indien alsnog gegevens worden aangeleverd, kan FCB besluiten de hoogte van de grondslag voor de naheffing aan te passen.