Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is een arbeidsmarktfonds?

FCB is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkend als ‘arbeidsmarktfonds’. In Nederland bestaan in veel sectoren dergelijke fondsen, die worden bestuurd door de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties van de branche. De financiering van deze fondsen is in veel gevallen geregeld via een verplichte bijdrage die wordt afgesproken in een zogenaamde fonds-cao. Sociale partners binnen onze branches hebben dit vastgelegd in de cao FCB en dit wordt steeds vernieuwd via een cao-akkoord.