Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is FCB?

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg. FCB financiert en ondersteunt de landelijke gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties die in de arbeidsmarktplatforms en cao-tafels werken aan een aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Het bestuur van FCB wordt gevormd door de werkgeversorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. De platforms en cao-tafels worden ondersteund door het expertiseteam van FCB.

Kijk voor meer informatie over de producten en diensten op Kinderopvang werkt!Sociaal Werk werkt! en Jeugdzorg werkt!