Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er als ik niet reageer?

Als je niet op de brief en twee herinneringen reageert of als er onvoldoende, geen juiste onderbouwing ten aanzien van de loonsom wordt meegezonden, zullen wij de grondslag voor berekening van de bijdrage naar beste vermogen vaststellen en vermeerderen met een opslag van 30 procent, op grond van het reglement (zie bijlage II van deĀ cao FCB). Deze wordt dan als naheffing aan de organisatie opgelegd en per factuur toegezonden.