Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het arbeidsmarktplatform?

De landelijke gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties werken in de arbeidsmarktplatforms en cao-tafels aan een aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. In het brancheplatform zitten vertegenwoordigers van de partijen bij de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang of Sociaal Werk. De platforms worden ondersteund door het expertiseteam van FCB.

Kijk voor meer informatie over de producten en diensten van de drie arbeidsmarktplatforms op Kinderopvang werkt!Sociaal Werk werkt! en Jeugdzorg werkt!.