Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat moet er op de loonstaat vermeld staan?

De loonstaat moet voorzien zijn van het jaartal, de naam van organisatie en de kolom waarin het totaalbedrag van het loon voor loonheffing, fiscaal loon of heffingsloon vermeld staat. Let op: we gebruiken alleen een geanonimiseerde versie, dus voeg graag de versie bij met de totalen.