Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

We hebben alleen een loonstaat met gegevens van de werknemers erop. Wat nu?

Anonimiseer de loonstaat door de namen door te strepen of af te plakken. Bestaat de loonstaat uit meerdere pagina’s, voeg dan alleen de laatste pagina met het totaalbedrag bij. Let op dat hier het jaartal, de naam van de organisatie en de kolom met het ‘loon voor loonheffing’ of ‘fiscaal loon’ of ‘heffingsloon’ op staat.