Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wij vallen niet onder de cao FCB, maar onder de cao Sociaal Werk, cao Jeugdzorg of cao Kinderopvang. Moeten wij dan ook betalen?

Ja, deze verplichting staat in de cao FCB. De afspraken gelden voor alle werkgevers in de branches sociaal werk, kinderopvang en jeugdzorg in 2022-2024. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao FCB tot en met 31 december 2024 algemeen verbindend verklaard. Deze cao staat los van de cao Sociaal Werk, cao Jeugdzorg en cao Kinderopvang. Dat zijn arbeidsvoorwaardencao’s en dit betreft de cao voor het arbeidsmarktfonds.