Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wij zijn geen lid van een brancheorganisatie, moeten we dan toch betalen?

Ja, omdat de cao FCB voor het jaar 2021 algemeen verbindend (of algemeen geldend) is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betalen alle organisaties in de branches sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang de FCB-bijdrage. Dit geldt dus zowel voor de leden van de brancheorganisaties als voor de andere organisaties.