Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wij zijn geen lid van FCB. Wat nu?

FCB heeft geen leden. Als de werkzaamheden van de organisatie, of onderdelen daarvan, vallen onder de werkingssfeer van de cao’s Sociaal werk, Jeugdzorg of Kinderopvang, dan valt de organisatie ook onder de cao FCB. De cao FCB 2018-2021 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard, dat wil zeggen geldend voor alle werkgevers in de drie branches.