Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn alle organisaties verplicht de FCB-bijdrage te betalen?

Ja, deze verplichting komt voort uit de cao FCB. Sociale partners (Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) hebben hierover een cao-akkoord FCB 2022 -2024 afgesloten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao FCB tot en met 31 december 2024 algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen dat de cao FCB geldt voor alle werkgevers in de drie branches, met uitzondering voor onderdelen van organisaties die onder een andere dan deze drie cao’s vallen. Alle werkgevers zijn verplicht de FCB-bijdrage te betalen en alle organisaties en werknemers kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van het arbeidsmarktplatform.