search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe is FCB bestuurlijk georganiseerd?

FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Zij worden ook wel de sociale partners genoemd.

Van elk van de sociale partners zit een afgevaardigde in het bestuur van FCB. De drie platforms zijn als bestuurlijke commissies verantwoordelijk voor de inhoudelijk invulling van het arbeidsmarktbeleid, met (directe) invloed daarop door de afzonderlijke branche- en vakorganisaties. Het primaat en de herkenbaarheid van de branches staat daarbij voorop.

Platforms en cao-tafels binnen het FCB fonds

De stichting FCB bestaat op grond van de zogenaamde cao FCB. Deze speciale ‘fonds-cao’ regelt het mandaat en organisatie van het fonds en de jaarlijkse bijdrage van alle organisaties uit de drie branches via het reglement. Het bestuur van de stichting FCB bepaalt de kaders en houdt toezicht op het functioneren van de drie platforms. Het bestuur is verantwoordelijk voor de (financiële) verantwoording van de activiteiten.

De drie platforms sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang gaan over de inhoudelijke invulling van het arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid. Afspraken voor de arbeidsvoorwaardencao’s worden gemaakt tijdens onderhandelingen aan de cao-tafel, waar werkgevers- en werknemerspartijen aan deelnemen. Samen met het platform worden deze afspraken uitgewerkt en uitgevoerd.

De partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaarden-/cao-overleg van de branche zorgen voor een goede afvaardiging voor het platform.

  • In het arbeidsmarktplatform zitten bestuurders van organisaties, landelijke vakbondsonderhandelaars, beleidsmedewerkers van de cao-partijen, HR-professionals, kaderleden. Invulling staat partijen vrij, als er maar grote affiniteit is met arbeidsmarktvraagstukken.
  • Als cao-partijen gaan onderhandelen over een nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao, doen ze dat aan de zogenaamde cao-tafel.
  • Leden van het arbeidsmarktplatform kunnen ook aan de onderhandelingen deelnemen, maar dat hoeft niet. 

Meer informatie?

FCB wordt bestuurd door: