Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bestuur

Het bestuur van het Arbeidsmarktfonds FCB bestaat uit zes leden. Drie namens de werkgeversorganisaties Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. En twee namens de werknemersorganisatie FNV Zorg & Welzijn en één namens CNV Zorg & Welzijn.

Namens de werknemersorganisaties zijn lid van het bestuur: 

  • Debbie van Leiden (FNV Zorg & Welzijn). Zij was bestuurslid tot en met 6 oktober 2022. Zij was lid van de bezwarencommissie, gezamenlijk penningmeester en voorzitter van de treasurycommissie.  
  • Marjolijn Pen (FNV Zorg & Welzijn). Zij is bestuurslid vanaf 6 oktober 2022. 
  • Jantien Oving (FNV Zorg & Welzijn). Zij is statutair voorzitter vanaf 1 januari 2023. 
  • Albert Spieseke (CNV Zorg & Welzijn). Hij is bestuurder vanaf 26 oktober 2022 en lid van de bezwarencommissie.
  • Miriam Doeschot (CNV Zorg & Welzijn). Zij was bestuurslid van 7 juli 2022 tot en met 26 oktober 2022.
  • Oscar Overbeek (CNV Zorg & Welzijn). Hij was bestuurslid tot en met 7 juli 2022.

Namens de werkgeversorganisaties zijn lid van het bestuur: 

  • Lex Staal(Sociaal Werk Nederland). Tot 1 januari 2023 was hij statutair voorzitter enlid van de bezwarencommissie. Daarna is hij bestuurslid en lid van de bezwarencommissie.
  • Olaf Prinsen (Jeugdzorg Nederland), gezamenlijk penningmeester en lid van de treasurycommissie 
  • Emmeline Bijlsma (Brancheorganisatie Kinderopvang). Zij was bestuurslid tot en met 6 oktober 2022.
  • Asja Godthelp (Brancheorganisatie Kinderopvang). Zij is bestuurslid vanaf 6 oktober 2022.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en continuïteit van het Arbeidsmarktfonds FCB, het bewaken van de stichtingsdoelen, het financieel beheer en organisatie van de stichting. Het bestuur houdt bovendien toezicht op het functioneren van de drie arbeidsmarktplatforms.  

De drie arbeidsmarktplatforms Jeugdzorg werkt!Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt! geven invulling aan het arbeidsmarktbeleid. De drie cao-tafels aan het arbeidsvoorwaardenbeleid.  

Het FCB-team ondersteunt het bestuur, de platforms en de cao-tafels.