Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bestuur

Het bestuur van het Arbeidsmarktfonds FCB bestaat uit zes leden. Drie namens de werkgeversorganisaties Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. En twee namens de werknemersorganisatie FNV Zorg & Welzijn en één namens CNV Zorg & Welzijn.

Namens de werknemersorganisaties zijn lid van het bestuur: 

  • Debbie van Leiden (FNV Zorg & Welzijn), lid bezwarencommissie 
  • Jantien Oving (FNV Zorg & Welzijn), bestuurslid (vanaf 1 juli 2020)
  • Oscar Overbeek (CNV Zorg & Welzijn), waarnemend penningmeester, voorzitter treasurycommissie  

Namens de werkgeversorganisaties zijn lid van het bestuur: 

  • Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), statutair voorzitter (vanaf 1-12-2018), lid bezwarencommissie 
  • Olaf Prinsen  (Jeugdzorg Nederland) 
  • Emmeline Bijlsma (Brancheorganisatie Kinderopvang) 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en continuïteit van het Arbeidsmarktfonds FCB, het bewaken van de stichtingsdoelen, het financieel beheer en organisatie van de stichting. Het bestuur houdt bovendien toezicht op het functioneren van de drie arbeidsmarktplatforms.  

De drie arbeidsmarktplatforms Sociaal Werk werkt!, Jeugdzorg werkt! en Kinderopvang werkt! geven invulling aan het arbeidsmarktbeleid. De drie cao-tafels aan het arbeidsvoorwaardenbeleid.  

Het FCB-team ondersteunt het bestuur, de platforms en de cao-tafels. 

Handige links