Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe gaat de betaling van de FCB-bijdrage in zijn werk?

In de e-mail of brief die je ontvangt, vragen wij je om de gegevens aan te leveren. Op basis daarvan berekenen en bepalen wij de hoogte van de FCB-bijdrage van jouw organisatie.

  • Je kunt de gegevens digitaal via de link in de e-mail die je van ons hebt ontvangen aanleveren. Heb je geen mail ontvangen, dan kun je dat navragen bij fcb-bijdrage@fcb.nl.  
  • Vervolgens ontvang je van FCB een factuur voor de FCB-bijdrage. In verband met de coronacrisis hebben we de facturering aangepast en ontvangen organisaties de factuur op een nog nader te bepalen moment dit jaar. 

Bekijk voorbeelden van loonstaten 

Bekijk hoe het proces van inning verloopt