Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat kunnen we doen als we het niet eens zijn met de hoogte van de FCB-bijdrage?

Als je het niet eens bent met de hoogte van de FCB-bijdrage, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de brief of mail met daarin de hoogte van de FCB-bijdrage een beargumenteerd bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij het referentienummer van onze e-mail of brief.

Als je bezwaar maakt tegen de hoogte van de FCB-bijdrage, geef dan in je bezwaar de werkelijke loonsom en het aantal fte’s van het jaar ervoor op. Je dient hierbij een kopie van de loonstaat mee te sturen. Zonder deze kopie kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen.

Het bezwaarschrift mail je naar fcb-bijdrage@fcb.nl t.a.v. de bezwarencommissie of stuur dit per post naar:

  • Bezwarencommissie FCB - Koningin Wilhelminalaan 3 - 3527 LA Utrecht

Op de brief of in de mail duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

  • Voor het indienen van een bezwaar gelden bepaalde regels en termijnen. Deze staan in het Reglement Bezwarencommissie FCB bij Bezwaar maken.