search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Reglement FCB-bijdrage

De werkwijze van de inning van de FCB-bijdrage is vastgelegd in het heffingsreglement (bijlage II bij de cao FCB). Er is ook een praktische werkwijze uitgewerkt: het Reglement werkwijze inning FCB-bijdrage. De hoogte van de FCB-bijdrage in 2020 is 0,086 procent van de loonsom, met een minimum van € 15,-.

zoom-in close

Hoe werkt het?

Om de juiste FCB-bijdrage te kunnen berekenen, hebben we de actuele gegevens over 2019 nodig. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangen alle werkgevers een e-mail met het verzoek om binnen drie weken loonsomgegevens aan te leveren en een link naar producten en activiteiten van het arbeidsmarktplatform. Nieuwe organisaties sturen we eerst een welkomstbrief.

Facturering

Op basis van de loonsomgegevens over 2019 berekenen wij de FCB-bijdrage en versturen de factuur. In verband met de coronacrisis heeft het bestuur van FCB besloten de facturering uit te stellen naar een nog nader te bepalen moment dit jaar. We verzoeken organisaties om de loonsomgegevens binnen de normale termijn van drie weken aan ons door te geven. 

In de e-mail met het verzoek om de loonsomgegevens zit een beveiligde link zodat de gegevens gemakkelijk in te leveren zijn. 

Welke gegevens geef ik door?

In te vullen en in te sturen gegevens:

  • De loonsom over 2019.
  • Het aantal fte’s en het aantal medewerkers.
  • Een kopie van de geanonimiseerde getotaliseerde verzamelloonstaat 2019. 
    Voor onderdelen van de organisatie die onder een andere dan de drie cao’s vallen hoeven geen gegevens aangeleverd te worden. 

Op basis van deze gegevens ontvang je later in het jaar zowel een bericht als een factuur. Lever je geen of incomplete gegevens aan dan sturen we twee herinneringen en worden zo nodig de gegevens naar beste vermogen vastgesteld voor de bijdrage.

Ook als de organisatie in 2020 is gestart of als je in 2019 geen medewerkers in dienst had vul je de gegevens in, ook om te voorkomen dat er door niets in te sturen een geschatte bijdrage wordt opgelegd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie bovenstaand schema of kijk bij de veelgestelde vragen. Per mail kun je binnen drie weken vragen stellen via fcb-bijdrage@fcb.nl. Een bezwaar kun je binnen zes weken na toezending van het verzoek om gegevens indienen.

Wat als ik niets inlever of niet betaal?

Als de gegevens incompleet zijn of als je geen gegevens inlevert, dan sturen we maximaal twee herinneringen met steeds twee weken reactietijd. Daarna stellen wij de grondslag voor berekening van de bijdrage naar beste vermogen vast. Hiervoor nemen we de gegevens van de organisatie over het afgelopen jaar of de gemiddelden in de branche. In beide gevallen verhogen we dit met de cao-loonstijgingen. Vervolgens vermeerderen we dit met een opslag van 30 procent, op grond van het reglement en dit verzenden we als naheffing. Je ontvangt ook de factuur waarbij tevens € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor de facturen geldt een betalingstermijn van vier weken en vervolgens een herinnering met een termijn van twee weken. Zo nodig versturen we daarna nog en aanmaning en een laatste kennisgeving. Vijf werkdagen daarna geven we de inning uit handen aan een incassobureau.

FCB wordt bestuurd door: