Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de cao FCB?

Landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) hebben afspraken gemaakt over collectief arbeidsmarktbeleid voor de hele branche in de vorm van het arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao FCB 2018-2021. Daarbij is afgesproken dat werkgevers die werkzaam zijn in de branches sociaal werk, kinderopvang en jeugdzorg bijdragen in de vorm van een percentage van de loonsom. In het cao-akkoord FCB 2018-2020 is deze bijdrage vastgesteld op 0,086 procent van de loonsom.