Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de cao FCB?

Landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) hebben afspraken gemaakt over collectief arbeidsmarktbeleid voor de hele branche in de vorm van het arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao FCB 2022-2024. Daarbij is afgesproken dat werkgevers die werkzaam zijn in de branches sociaal werk, kinderopvang en jeugdzorg bijdragen in de vorm van een percentage van de loonsom. In het cao-akkoord FCB 2022-2024 is deze bijdrage vastgesteld op 0,086 procent van de loonsom. 

Vanwege het AVV-besluit op 21 januari 2022 werken we in 2022 met twee verschillende FCB-bijdragen: 

  • Leden van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang dragen vanaf 1 januari 2022 bij. 
  • Voor alle andere werkgevers die lid zijn van een andere werkgeversorganisatie of die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie, berekenen we de bijdrage vanaf de datum van het AVV-besluit van de minister. Voor hen is de bijdrage alleen in 2022 0,081%. De FCB-bijdrage 2023 en 2024 is gelijk aan de FCB-bijdrage in de cao FCB: 0,086%