search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waarom moeten wij een bijdrage betalen?

De verplichting om te betalen komt voort uit afspraken die sociale partners hebben gemaakt in de cao FCB. FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De leden van onze bestuurspartijen, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, hebben een cao FCB akkoord 2018-2020  afgesloten. Daarin staat de bijdrage van 0,086% van de loonsom van je organisatie, met een minimum van € 15,-.

Deze afspraken gelden voor iedereen in 2018. De minister van SZW heeft namelijk de looptijd van de (identieke) vorige cao FCB 2016-2017 met één jaar verlengd tot 31-12-2018.

Dit betekent dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen, bijdrage-plichtig zijn. De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: