Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB-bijdrage 2022-2024

Alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk betalen jaarlijks een bijdrage voor de activiteiten van de arbeidsmarktplatforms.

Stapeltjes euromunten

Werkgevers zijn daartoe verplicht omdat de cao FCB algemeen verbindend is verklaard. Alle organisaties die vallen onder de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB.

De FCB-bijdrage volgens het cao-akkoord en de cao FCB 2022-2024 bedraagt per organisatie 0,086 procent van de totale loonsom met een minimum van € 15,-.

Belangrijk: 

  • Leden van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang dragen vanaf 1 januari 2022 bij. 
  • Voor alle andere werkgevers die lid zijn van een andere werkgeversorganisatie of die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie, berekenen we de bijdrage vanaf de datum van het AVV-besluit van de minister. Voor hen is de bijdrage alleen in 2022 0,081%. De FCB-bijdrage 2023 en 2024 is gelijk aan de FCB-bijdrage in de cao FCB: 0,086% 

Ook de taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB. Deze FCB-bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Handige links

Heb je een vraag over de cao FCB?

Bekijk de veelgestelde vragen