search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Cao FCB 2018-2020

De afspraken over de FCB-bijdrage zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB en de cao FCB 2018-2020.

Hier vind je het cao-akkoord FCB. De cao FCB 2018-2020 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 november 2018 algemeen verbindend verklaard tot en met 2020. Dat vind je in dit document, met een correctie van SZW op dit besluit.

Begin 2020 is de cao-tekst gewijzigd en deze is per 6 maart 2020 algemeen verbindend verklaard. De complete tekst van de cao FCB vind je hier.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrageplichtig. Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze FCB-bijdrage.

Ben je het niet eens met de cao-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie.

FCB wordt bestuurd door: