search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

FCB-bijdragen tot en met 2019

De cao FCB bestaat al bijna 30 jaar. De cao's en FCB-bijdragen van de afgelopen jaren zijn hier te vinden.

Verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening vast en stuurt deze ter beoordeling op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit doen we om financieel en inhoudelijk verantwoording af te leggen over de cao-bijdrage die we via de algemeen verbindend verklaarde cao aan iedere organisatie opleggen. Ook is daardoor de financiële positie van FCB inzichtelijk én geven we een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

FCB wordt bestuurd door: