search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

U bent hier

Wat is FCB?

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinder-opvang. Wij bieden subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers, zodat zij hun werk beter, makkelijker en met plezier kunnen doen.

Door wie wordt FCB bestuurd?

FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Zij worden ook wel de sociale partners genoemd. Van elk van de sociale partners zit een afgevaardigde in het bestuur van FCB.

Per 1 januari 2018 is de structuur van FCB gewijzigd. Het bestuur van FCB is niet meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid. Dat doen voortaan de drie platforms. Hierdoor krijgen de afzonderlijke branche- en vakorganisaties nog meer (directe) invloed op het beleid. Het primaat en de herkenbaarheid van de branches staat daarbij voorop. Branches krijgen meer ruimte voor eigen beleid. Met projecten, arbeidsmarktonderzoek en instrumenten die aansluiten op actuele arbeidsmarktontwikkelingen binnen de branche.

Hoe zijn FCB en de platforms bestuurlijk georganiseerd?

Het bestuur van de stichting FCB bepaalt de kaders en houdt toezicht op het functioneren van de drie platforms. Het bestuur is verantwoordelijk voor de (financiële) verantwoording van de activiteiten.De drie platforms Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang gaan over de inhoudelijke invulling van het arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid. Cao-afspraken worden gemaakt tijdens onderhandelingen, waar werkgevers- en werknemerspartijen aan deelnemen.

De partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaarden/cao-overleg van de branche zorgen voor een goede afvaardiging voor het platform.

  • In het arbeidsmarktplatform zitten bestuurders van organisaties, landelijke vakbondsonderhandelaars, beleidsmedewerkers van de cao-partijen, HR-professionals, kaderleden. Invulling staat partijen vrij, als er maar grote affiniteit is met arbeidsmarktvraagstukken.
  • Als cao-partijen gaan onderhandelen over een nieuwe arbeidsvoorwaardencao, doen ze dat aan de zogenaamde cao-tafel.
  • Leden van het arbeidsmarktplatform kunnen ook aan de onderhandelingen deelnemen, maar dat hoeft niet. 

Het bureau van FCB zorgt in opdracht van het bestuur en de drie platforms voor de uitvoering van alle werkzaamheden.FCB verzorgt het secretariaat van de arbeidsmarktplatforms en cao-tafels waar wordt onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. 

Door wie wordt FCB betaald?

Bekijk de aparte webpagina met alle informatie over de jaarlijkse cao-bijdrage. Of ga direct naar de veelgestelde vragen over de cao FCB

Privacy statement FCB

Lees ons uitgebreide privacy statement en het cookiebeleid

FCB wordt bestuurd door: