search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe gaat het innen van onze bijdrage in z'n werk?

In april 2018 zijn de e-mails en brieven voor de cao-bijdrage 2018 verzonden. In deze e-mail of brief vragen wij je om de loonsomgegevens aan te leveren. Op basis daarvan bepalen wij de hoogte van de cao-bijdrage van jouw organisatie. Je kunt de gegevens op verschillende manieren aanleveren: 

Digitaal via de link in de e-mail die je van ons hebt ontvangen. Deze digitale indiening is voor de werkgever administratief gemakkelijker en deze wijze van indiening heeft ook onze voorkeur.

Door het op papier invullen van het formulier. Maak een scan van het formulier en van de cumulatieve loonstaat of resultatenoverzicht en mail deze naar cao-bijdrage@fcb.nl. Mocht je de gegevens niet kunnen mailen, dan verstuur je het formulier en een kopie van de loonstaat per post.  

Vervolgens ontvang je van FCB een factuur voor de cao-bijdrage.

Als een organisatie niet heeft gereageerd op ons verzoek om de noodzakelijke gegevens te leveren en de cao-bijdrage over te maken, volgen twee herinneringen.
Als organisaties niet op de herinneringen reageren, zullen wij de grondslag voor berekening van de bijdrage naar beste vermogen vaststellen, vermeerderd met een opslag van 10%, volgens het reglement (de bepalingen uit bijlage II van de cao).

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: