search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat is de basis voor een naheffing die ons is opgelegd?

Bij het opleggen van de naheffing heeft FCB gebruik gemaakt van de bij FCB bekende gegevens. Hierbij kun je denken aan de loonsom van een eerder jaar, het aantal fte’s of het aantal medewerkers.
Indien er bij de berekening gebruik is gemaakt van een loonsom van een eerder jaar, heeft er een indexatie plaatsgevonden op basis van de bij jouw organisatie geldende cao.Indien er geen gegevens bekend zijn wordt uitgegaan van de gemiddelde loonsom van de betreffende branche. Bij de naheffing geldt een opslag van 10%, volgens het reglement (bepalingen uit bijlage II van de cao). Indien alsnog gegevens worden aangeleverd, kan FCB besluiten de naheffing aan te passen.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: