search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat is de cao FCB?

Sociale partners hebben afspraken gemaakt over collectief arbeidsmarktbeleid, ten behoeve van de gehele branche en uitgevoerd door FCB. FCB ondersteunt werkgevers, werknemers en OR’s bij het uitvoeren van arbeidsmarktbeleid, met tal van diensten.

FCB is door de minister van SZW erkend als arbeidsmarktfonds. In Nederland bestaan vele fondsen, georganiseerd per branche of sector, die worden bestuurd door de werkgevers en werknemers binnen de branche. De financiering van deze fondsen is in veel gevallen geregeld via een verplichte bijdrage die wordt afgesproken in een cao.

Sociale partners binnen onze branches hebben dit vastgelegd in een cao akkoord FCB 2018-2020. Daarbij is afgesproken dat werkgevers die werkzaam zijn in de branches Sociaal Werk, Kinderopvang en Jeugdzorg bijdragen in de vorm van een percentage van de loonsom. In het cao akkoord FCB 2018-2020 is deze bijdrage vastgesteld op 0,086% van de loonsom.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: