search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met (de hoogte van) de heffing?

Als je het niet eens bent met de hoogte van de cao-bijdrage FCB of de cao-bijdrage als zodanig, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een beargumenteerd bezwaarschrift indienen, onder vermelding van het factuurnummer genoemd in onze brief.

Indien je bezwaar maakt tegen de hoogte van de cao-bijdrage FCB, dan kun je in je bezwaar de werkelijke loonsom en het aantal fte’s van het jaar ervoor opgeven. Je dient hierbij een kopie van de loonstaat mee te sturen.

Het bezwaarschrift mail je naar cao-bijdrage@fcb.nl t.a.v. de bezwarencommissie of stuur je per post naar:

FCB
Bezwarencommissie
Antwoordnummer 52754
3502 WH UTRECHT

Op de envelop en brief duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Voor het indienen van een bezwaar gelden bepaalde regels en termijnen. Deze staan in het Reglement Bezwaarcommissie FCB.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: