search clock hat location star arrow-right

Wat verandert per 1 januari 2018 in de cao Kinderopvang?

Bekijk de gewijzigde cao.

Gewijzigde cao Kinderopvang 2016 - 2017

Dit document gewijzigde cao Kinderopvang 2016-2017 bevat alle nieuwe afspraken voortkomend uit de Wet IKK en de Harmonisatie.

Lees meer

Kwalificatie-eis

De gewijzigde kwalificatie-eis die deel uitmaakt van de cao Kinderopvang 2016-2017 uitgelicht.

Lees meer

Taal-eis en VE

Hier vind je meer informatie over de taal-eis.

lees meer

Scholing voor werken met 0-jarigen

Voor alle beroepskrachten die met o-jarigen werken zijn er extra scholingseisen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

De wijzigingen in de cao roepen veel vragen op, bekijk de vragen en antwoorden.

Lees meer

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Een nieuwe functie in kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties

Lees meer

Nieuws

Wat verandert per 1 januari 2018 in de cao Kinderopvang?

FCB wordt bestuurd door: